Улица „Промишлена“ в Стара Загора се затваря за два дена

В изпълнение на проект за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на ул. „Промишлена" от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Войвода Стойчо Черногорски“ в Стара Загора ще бъде ограничено преминаването на моторни превозни средства по отсечката на 20 и 21 октомври 2022 г. През двата дни ще бъде полагана плътна асфалтова настилка за износващ пласт, технологията за която налага пълното затваряне на улицата.

road construction

Проектът включва още обновяване на прилежащите бордюри и тротоари, обособяване на нови зони за паркиране, подмяна на улично осветление и полагане на нова пътна маркировка.

Община Стара Загора апелира шофьорите да спазват временните ограничения и маркировка. Движението на моторни превозни средства ще се нормализира незабавно след приключване на мероприятието по преценка на служителите, пряко ангажирани с охраната.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема