Тракийски университет разкрива направление „Продоволствена сигурност“

Тракийски университет – Стара Загора разкрива направление „Продоволствена сигурност“ за обучение на магистрати и докторанти. Това беше обявено по време на пресконференция, посветена на 100-годишнината от създаването на Ветеринарномедицинския факултет. В нея участваха ректорът проф. Добри Ярков, деканът на факултета проф. Тодор Стоянчев, главният секретар на висшето училище проф. Ани Златева и проф. Евгени Сачев.

yarkov

„След многобройните кризи след 2019 г. животът почти на цялата планета се промени. Дадохме си сметка, че в случай на смущения в доставките, хора нямат достъп до храна. Продоволствената сигурност е глобален проблем и това ни мотивира Тракийски университет да започне усилена работа в тази посока. Преминахме всички процедури и Институтът по продоволствена сигурност към нашето учебно заведение вече е утвърден с решение на Министерски съвет“ – съобщи пред журналисти проф. Ярков. Той уточни, че той ще се занимава с научноизследователска дейност, насочена към производството на храни, контрола върху качеството и доставките до трапезата.

Проф. Стоянчев уточни, че за изминалите 100 години във Ветеринарномедицинския факултет са се обучавали 17 030 студенти. Факултетът е утвърден на световно ниво и през 2022 г. е получил втората си европейска акредитация. Дипломите се признават в Европа и във Великобритания.

Проф. Ярков определи Ветеринарномедицинския факултет като основния стълб на Тракийски университет и важен фактор във висшето образование не само в България, но и международен план. Ректорът съобщи, че факултетът ще получи на официална церемония в Държавна опера – Стара Загора ний-високото държавно отличие от името на президента Румен Радев, под чийто патрон се провеждат честванията по повод 100-годишнината.

TrU 100 g

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема