Предлагат Професионалната гимназия по ветеринарна медицина в Стара Загора да стане училище с национално значение

Министерството на образованието и науката предлага на Министерския съвет да обяви шест гимназии за училища с национално значение, съобщиха от пресцентъра на държавното ведомство.

Професионална гимназия по ветеринарна медицинаТова са Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“ - Ловеч, Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“ - Тетевен, Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ - Велинград, Професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ - Разград, Професионална гимназия по компютърни технологии и системи - Правец, и Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ - Стара Загора.

Според държавния образователен стандарт за институциите в системата на предучилищното и училищното образование училищe с национално значение е това, което дългосрочно изпълнява националнa задачa, възложена със заповед на министъра на образованието и науката, както и училище, в което се обучават ученици от много области. Национална задача е тази, чието изпълнение е с трайно значение за обществено-икономическия живот в поне 15 области в страната и за изпълнението на която е осигурено целево финансиране от държавния бюджет.

Училищата с национално значение са признати за заведения с висок капацитет, авторитет и значимост по отношение на потенциала на учителите, учениците, организацията и управлението на училището. Всички училища със статут на национални са държавни.

Наредбата за институциите в системата на предучилищното и училищното образование за училища с национално значение изисква тези училища да отговарят едновременно на две условия. Едното е в тях да се обучават най-малко 20 ученици от други области на страната, несъседни на областта, в която се намира училището.

Второто е в тях да се обучават ученици от 5 до 9 административни области на страната, като над 30% от тях са с постоянна адресна регистрация от други области; деца от 10 до 14 административни области, като над 20% от тях са с постоянна регистрация от други области; ученици от 15 до 19 административни области и над 10% от учениците са с постоянна регистрация от други области или да се обучават ученици от 20 и повече административни области, като над 5% от учениците трябва да са с постоянна регистрация от други области.

Учебните заведения, предложени за училища с национално значение, отговарят едновременно на две от посочените условия.

www.infoz.bg

Теми: