В Тракийски университет се проведе семинар по програмата „Интелигентно животновъдство“

Workshop на тема „Роботизирани системи за хранене, доене и почистване на торовата маса“ по Националната научна програма „Интелигентно животновъдство“ събра студенти от всички специалности на Аграрния факултет на Тракийски университет – Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на висшето училище.

Събитието беше организирано от доц. д-р Димитър Георгиев и доц. д-р Галина Динева от катедра Аграрно инженерство на Аграрен факултет към Тракийски университет, които работят по научните задачи на работен пакет 1 „Роботизирани системи за доене – Създаване на системи за автоматичното доене на крави и приложение на роботи в различни процеси на животновъдството.“

Семинарът беше открит от проф. д-р Дарина Заимова – заместник-ректор по научната и международна дейност и координатор на Националната научна програма „Интелигентно животновъдство“ (ИНТЕ-ЖИВО), която приветства интереса на присъстващите към новостите в дигитализацията и роботизацията, които навлизат с мащабни темпове в животновъдството и целия аграрен сектор: „Изключително щастлива съм, че има толкова голям интерес към темата, по която ще говорим днес, защото тя е актуална и важна, с потенциал да бъде развита. В последно време ние говорим за дигитализация, но не само за фактическото изпълнение на тази дигитализация, но и за начина, по който може да се проследи добавената стойност в рамките на цялата продуктова верига. Това е и причината ние да държим да работим с бизнес, наложен на професионалния пазар и да изберем за партньор фирма LELY и г-н Мартин Вълчанов, които предоставиха роботът за смартфермата по Националната научна програма „Интелигентно животновъдство“, локализирана на територията на Академичен технологичен комплекс към Тракийския университет. „Проф. Заимова призова студентите и учените да се включват активно във високите възможности, които предоставя университета с различните си проекти: „Тъй като екипът на Интелигентно животновъдство е изключително активен, позитивен и вижда в бъдещето перспективите, в процес е и одобрението на една съвсем нова научна програма, която ще е естественото продължение на ИНТЕ-ЖИВО и вие ще можете да участвате с нея в подобни семинари, които са свързани, не само с дигитализацията, но и с връзката, която има тя с продоволствената сигурност.“

Мартин Вълчанов, съдружник и бизнес мениджър на LELY Център Стара Загора и възпитаник на Аграрния факултет на Тракийския университет, показа нагледно защо бъдещето на животновъдството е в роботизацията. Lely Център Стара Загора е официален франчайз партньор на Lely Industries за България с търговско – сервизен център в града, като основната дейност е проектирането и оборудването на роботизирани животновъдни ферми. Вълчанов сподели, че се радва отново да се върне в университета, но този път от страната на бизнеса, успешно приложил и надградил наученото в практика. Той презентира възможностите на фирмата: „На първо място е сърцето на всяка роботизирана ферма, а именно доилният робот Lely Astronaut A5, който вече е в петото си поколение, като близо 45000 работят в над 45 държави по света в продължение на повече от 28 години. Охлаждането и сигурното съхранение на издоеното мляко е поверено на хладилния танк Lely Nautilus. Роботът Lely Juno прибутва фуража по хранителната пътека, като спестява ръчния труд, увеличава приема на храна, което води до увеличаване плодовитостта и добива от животните. Роботът за почистване на тор Lely Discovery Collector е интересен, заради това, че е подходящ за монтиране във всякакви обори, като не изисква скаров под. Продуктовото портфолио на Lely се допълва от роботизирани фуражни кухни и роторни четки, както и от робота за хранене на телета.“

Финалът на събитието беше посещение на роботизирана ферма, в която студентите имаха възможността да се докоснат до високите технологии и качествените резултати на модерното животновъдство.

seminar copy

kravi 1

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема