В Стара Загора се провежда Национална конференция за младежки политики

Представители на национални и местни институции се включиха в Националната конференция под надслов „Перспективи пред младежката политика и институционализирането на младежките центрове“. Форумът се организира от Международен младежки център – Стара Загора по проект BGLD - 1.003-0003 „Международен младежки център Стара Загора – мисли локално, действай глобално“.

Той е финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Заместник-кметът на Община Стара Загора Надежда Чакърова и ръководител на проект „Международен младежки център Стара Загора – мисли локално, действай глобално“ поздрави участниците във форума.

„От името на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров ви поздравявам и приветствам. Ние сме сред първите четири града в страната, които изграждат такива центрове, отговарящи на европейските стандарти за работа за личностно развитие на младите хора и подобряване на тяхното благосъстояние и социално включване.

Международният младежки център в Стара Загора е първият в България младежки център, удостоен със Знак за качество на Съвета на Европа през 2017 г. Ето защо сме изключително щастливи да ви посрещнем тук днес“, каза тя.

„Младежкият център е инкубатор за развитие на идеи и инициативи, насърчаващи гражданската активност, като участва в интензивен диалог с вземащите решения в сферата на младежките политики и е застъпник за тяхното качествено разгръщане на местно и национално ниво. Убедена съм, че дискусиите тук и разговорите ще бъдат изключително ползотворни!“, подчерта тя.

Krasimir Valchev

Своите приветствия към участниците във форума отправиха още: Красимир Вълчев, председател на Комисията по образованието и науката към Народното събрание на Република България; Илина Мутафчиева, заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта към Народното събрание на Република България; Мария Василева-Вълова, ръководител на програмния оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, Весела Марева, директор на дирекция „Младежки политики“ към Министерството на младежта и спорта; проф. д-р Добри Ярков, ректор на Тракийския университет.

Четиридневната програма е наситена с различи и интересни теми. В днешния ден ще се проведе дискусионно студио „Перспектива пред развитието на младежките центрове”. По-късно ще бъде проведена сесия на тема: „Качествено измерение на работата на младежките центрове на европейско ниво“. На нея ще бъдат представени Младежките центрове в България, които притежават знак за качество на Съвета на Европа в България. През следващите дни програмата продължава със сесии за „Овластяване на младите хора чрез иновации и изграждане на умения: програма UPSHIFT на УНИЦЕФ“. и „Младежката политика на европейско и национално ниво. Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.“.

Предвидена е панелна дискусия с представители на местната власт, които ще коментират ролята на младежкия център за младежката политика и младежкото участие на местно ниво. И още много интересни теми.

В конференцията участие взеха още заместник-кметовете на общините Бургас, Враца, Добрич, Перник, Монтана. Програмни координатори „Младежко развитие и участие“ на УНИЦЕФ, представител от катедра „Публична администрация“ към Софийски университет, социолози и др.

Проектът BGLD - 1.003-0003 „Международен младежки център Стара Загора – мисли локално, действай глобално“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 956 635 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е разширяване на териториалния обхват на Младежкия център и увеличаване на многообразието от дейности, насочени към подкрепа за личностното развитие на младите хора.

новини Стара Загора  www.infoz.bg

Теми:
24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24