Представят в Стара Загора процедурите по кандидатстване по ОП "Иновации и конкурентоспособност"

Процедурите за кандидатстване по две мерки по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъдат представени на информационен ден в Стара Загора.

Той ще се състои на 17 февруари 2016 г. в зала "П.Р. Славейков" в сградата на Община Стара Загора. Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурите пред бизнеса на региона. Срещата ще бъде открита от заместник -министъра на икономиката Любен Петров.

График

Процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"

  • 09:30 - 10:00 - регистрация
  • 10:00 - 12:00 - представяне на процедурата, въпроси и отговори

Процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

  • 13:00 - 13:30 часа - регистрация
  • 13:30 - 15:30 - представяне на процедурата, въпроси и отговори

Допълнителна информация относно процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган.

Събитието се организира в партньорство с Областен информационен център – Стара Загора, част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

Иновации

infoz autor www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24