Емил Караниколов: До края на годината ще бъдат отворени процедури за още 330 млн. лева

35% от бюджета на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” е договорен. Сключени са 712 договора на обща стойност над 600 млн. лева. Изплатени са над 362 млн. лева. Това заяви пред бизнеса в Стара Загора министърът на икономиката Емил Караниколов.

Той участва в информационна среща за представяне на процедурата „Насърчаване на предприемачеството”. По нея са осигурени над 67 млн. лева за над 350 новосъздадени дружества. Намалени са сроковете за оценяване на проектите, както и административната тежест.

karanikolov copy„Устойчивостта на новосъздадените компании, фокусът върху целевите групи на младежи до 29 години, жени и бъдещи предприемачи между 50 и 64 години, са потенциалните бенефициенти по процедурата. Премахнахме изискването новите компании да се регистрират преди обявяване на приема на проекти, за да гарантираме равен шанс на всички участници” – каза Емил Караниколов.

Максималният размер на проектите е 200 000 лева. 10% от бюджета на процедурата е за проекти на ИТ фирми, за да могат да се възползват от финансирането фирми от други сектори. „Добавихме и други сектори като производството на облекло, хуманното здравеопазване, медицинско-социалните грижи с настаняване и социалната работа без настаняване” – добави министърът на икономиката. Той уточни, че до края на годината ще бъдат отворени процедури по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за още 330 млн. лева.

Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия. Безвъзмездната финансова помощ е 80%, а собственото участие на кандидатите - 20%.

Допустими кандидати по процедурата са:

• юридически лица или ЕТ, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
• регистрирани след 31.12.2016 г.
• да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия
• да са независими предприятия, съгласно Закона за малките и средни предприятия
• към датата на кандидатстване над 50% от предприятието се притежава от едно физическо лице предприемач
• да развиват основната си икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в определени сектори, описани подробно в Насоките за кандидатстване.

Допустими дейности по процедурата са:

  • реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги)
  • визуализация на проекта.

Подаването на проектното предложение по процедурата се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения:

  • първият е до 16:30 часа на 5 септември 2018 г.
  • вторият е до 16:30 часа на 7 ноември 2018 г.

Пред журналисти министър Емил Караниколов съобщи, че в Национална компания „Индустриална зона” са постъпили 20 запитвания от чуждестранни компании, които проявяват инвеститорски интерес към България. Правителството води преговори с няколко компании за създаване на завод за сглобяване на автомобили.

„Въпросът е да намерим такъв инвеститор, който да прави цели автомобили. Водим тези разговори. България вече има този капацитет. Имаме над 200 компании, които правят тези елементи. Водих разговор с един от клъстерите. Те планираха до края на тази година от всички части, които сглобяват, да направят един цял автомобил, за да покажем, че можем” – каза още Емил Караниколов.

Той съобщи още, че до дни ще стане ясно какви средства държавата ще предостави на Стара Загора за изграждането на инфраструктурата на Индустриална зона „Загоре”.

В информационната среща участваха кметът на Стара Загора Живко Тодоров, областният управител Гергана Микова, представители на Министерството на икономиката.

Информационен ден

Министърът на икономиката Емил Караниколов участва в информационна среща за представяне на процедурата „Насърчаване на предприемачеството”. По нея са осигурени над 67 млн. лева за над 350 новосъздадени дружества

 

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg 

На подобна тема