Standart & Poor's потвърди кредитния рейтинг на Община Стара Загора

Международната рейтингова агенция Standart & Poor's потвърди дългосрочния кредитен рейтинг „ВВ+" с положителна перспектива на Община Стара Загора, на база постигнатите резултати за 2015 година. Това съобщи съобщи кметът Живко Тодоров.

Международната агенция повиши два пъти дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на общината по време на първия му мандат. Оценката за шестия по големина град в България - Стара Загора е базирана на финансовата стабилност на общината, доброто изпълнение на бюджета и очакваното силно икономическо развитие. Реализираните проекти през мандат 2011-2015 г. са на стойност над 300 млн. лв., като средствата са осигурени предимно от фондовете на Европейския съюз.

В последните години община Стара Загора разви последователна стратегия за подобряване на приходите, при запазени нива на местните данъци и такси и цени на услугите. Финансовата стабилност и едни от най-ниските данъци в страната осигуряват благоприятна среда за инвеститорите.

Община Стара Загора показва добро изпълнение на бюджета, изцяло в съответствие с прогнозите за развитие на града. Според оценките на одиторите общината ще бъде в състояние да посреща инфраструктурните си нужди, при постепенно натрупване на дълг, без да отслабва стабилността на текущата си ликвидност. След последната годишна среща по акредитацията представителите на агенцията са записали в одитния доклад, че очакват финансовите показатели на общината да се подобрят през 2016 година. Положителната перспектива отразява реалната възможност за преразглеждане в посока нагоре на оценката за финансовото управление на общината, ако тя продължава да се придържа към консервативна финансова политика с ниска дългова тежест.

Общината заема водещо място в класацията на общините, изготвена на база на разработената от Министерство на финансите методика за оценка на финансовото състояние на общините. Чрез методиката се отчитат четири основни типа показатели – финансова самостоятелност, финансова устойчивост (бюджетна стабилност), в т. ч. степен на задлъжнялост – дългосрочна и краткосрочна, ефективност на управлението на ресурсите и инвестиционна активност.

Новият парк

infoz autor www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема