3300 хектара гори са заболели в област Стара Загора от фитопатогенни гъби и върхов корояд

Проблемът със заболелите горски насаждения в резултат на фитопатогенни гъби и върхов корояд е много сериозен и засяга цялата страна. В област Стара Загора сме инвентаризирали 3300 хектара. Зад тази цифра стоят около 150 000 кубика дървесина.

Това съобщи за www.infoz.bg директорът на Регионална дирекция на горите инж. Петър Заяков. Той уточни, че предстои изсичане на заболялата дървесина и предприемане на спешни мерки, за да не се разпространи заразата. След това ще се пристъпи към залесяване.

Petar Zayakov 1„Изпълнителна агенция по горите и лично министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов предприеха много сериозни действия за справяне с това сериозно предизвикателство” – каза още инж. Петър Заяков.

Мобилизирани са всички звена и институции в ограничаване съхненето, причинено от корояди и фитопатогенни гъби. В момента се работи активно, но за да бъде овладян проблемът се изискват общи усилия на всички заинтересовани страни, както и разбирането на обществеността. Това мнение обедини едни от най-видните учени лесовъди по време на среща преди няколко дни в София, инициирана от зам.-министъра на земеделието, храните и горите Атанас Добрев и ръководството на Изпълнителна агенция по горите.

borПроблемът засяга основно изкуствено създадените иглолистни гори и е предизвикан най-вече от залесяването им на по-ниска височина от естествения им ареал. Науката препоръчва единствено провеждането на санитарни и принудителни сечи като решение и изнасяне на заразената и повредена изсъхнала дървесина, смятат учени и експерти.

Мерките включват ускоряване на процеса на възлагане провеждането на санитарни и принудителни сечи, като и привличане на всички заинтересовани страни в процеса на борба срещу вредителя.

Необходимо е участието на всички собственици на гори, включително и частните в разрешаването на проблема. За целта предстои провеждането на уведомителни срещи с представители на местните власти, които да съдействат в уведомителния процес, включително и идентифицирането на частните собственици.

В последните години проблемът се разраства и разширява. От средата на 2016 г. в страната се наблюдават тревожни тенденции за увеличаване на размера на засегнатите иглолистни култури. В сравнение с 2015 г. е регистриран ръст на засегнатите площи от 66 хил. дка на 180 хил. дка или близо 3 пъти. Само до месец юли 2017 г. засегнатите площи са колкото за цялата 2016 г., съобщиха от земеделското министерство.

Венета Асенова | www.infoz.bg

На подобна тема