Започва изпълнението на втория етап на проект "Зелена и достъпна градска среда"

Община Стара Загора започва ремонт и реконструкция на улици, паркинги, тротоари, улични настилки, както и изграждане на детски и спортни площадки, озеленяване и т.н. Изпълнението на втория етап от проекта "Зелена и достъпна градска среда за жителите на град Стара Загора" обхваща цялостен ремонт на междублокови пространства на улиците "Света Троица" и "Х.Д. Асенов".

Обект № 6 включва улица и междублоково пространство- ул. ул."Света Троица", в участъка между ул. "Ген.Гурко" и ул."Хр.Ботев".

Ремонти на улици и междублокови пространстваЩе бъде извършено отстраняване на компрометираната асфалтобетонова настилка и преасфалтиране на близо 1000 кв.м, реконструкция на паркинг на междублоково пространство и на прилежащите тротоари – 560 кв.м. Ще бъдат изградени рампи, ще се реконструира паркингът на междублоково пространство и ще се положи хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

Стойността на извършените дейности е 148 000 лв. За изпълнител с процедура по ЗОП е избран "Щрабаг" ЕАД.

Обект № 17 включва междублоково пространство между ул. "Славянски", ул."Хаджи Димитър Асенов", ул. "Бяло море" и ул. "Цар Иван Асен II” .

Дейностите предвиждат обособяване на зона за активен отдих със спортна и детска площадка, направа на тротоарна настилка тип "бехатон", подмяна на бордюри и изграждане на комбинирана спортна площадка с рулонна каучукова настилка и съоръжения за волейбол, баскетбол и хандбал. Ще бъде обособена нова детска площадка с ударопоглъщаща каучукова настилка и детски съоръжения. Ще се поставят нови пейки и кошчета за смет. Предвидени са и дейности по озеленяване- затревяване и засаждане на нова растителност.

Общата стойност е 225 000 лв., а изпълнител - "Щрабаг" ЕАД.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресцентъра на Община Стара Загора)

На подобна тема