Приключи първият етап от ремонта на ул. „Западна“ в старозагорския квартал „Три чучура – север“

Първият етап от ремонта на ул. „Западна“ в отсечката от ул. „Капитан Петко войвода“ до ул. „Локална“ в кв. „Три чучура – север“ беше завършен. По време на ремонтните работи е извършено полагане на нова основа от трошен камък, два асфалтови пласта – неплътен и плътен асфалтобетон, върху цялото пътно платно.

Дейностите включваха още обособяване на нови паркинги и разширения за паркиране. В участъка е положена нова пътна маркировка. Движението на превозни средства в новоремонтирания участък е възстановено.

Подменени са бордюри и е извършен ремонт на тротоарните площи пред блоковете, като са поставени нови бетонови павета, тип бехатон. Осигурено е отводняването от дъждовни води на площите пред жилищните блокове чрез отводнителна система и решетки.

Предстои да започне вторият етап на ремонтните дейности, с което ще бъде извършен цялостен ремонт на ул. „Западна“.

kvartal tri chuchura sever

www.infoz.bg  www.infoz.bg