В Област Стара Загора не са регистрирани случаи на морбили

Не са регистрирани случаи на морбили в област Стара Загора

Към 15 февруари в област Стара агора не са регистрирани случаи на болни от морбили, съобщиха от Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Последният взрив сред населението в областта е през 2009/2010 г., когато от морбили заболяват 1486 души.

Тогава регистрираните случаи са при деца от 1 до 4 г. и от 5 до 9-годишна възраст. 50% от заболелите са били неимунизирани или без данни за имунизация. 64,9% от регистрираните случаи заболяват като контактни. През 2010 г. в област Стара Загора от проведените извънредни кампании са обхванати 2381 лица на възраст от 13 месеца до 20 години.

Имунизационният обхват през последните 3 години срещу морбили, паротит и рубеола е над 95%, който гарантира добра защита сред населението (2016 г. – 96,7%, 2017 г. – 96,54%, 2018 г. – 96, 28%).

Регионална здравна инспекция - Стара Загора изпрати предписания до всички общопрактикуващи лекари, относно преглед на имунизационния статус на лицата от 13 месеца до 18 години, подлежащи на имунизация срещу морбили. Откритите неимунизирани деца или такива с непълен имунизационен статус трябва незабавно да се обхванат с една доза комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, като не се допускат случаи на необосновано отлагане от ваксинацията; до лечебните заведения за болнична помощ и ЦСМП за своевременна диагностика, хоспитализация и лечение на заболелите от морбили.

За предпазване на децата от тежки ваксинопредотвратими инфекции и техните усложнения, Регионална здравна инспекция - Стара Загора призовава родителите да водят редовно децата си при личния си лекар за поставяне на необходимите за възрастта ваксини по имунизационния календар на България. При липса данни в имунизационния паспорт на детето за извършена имунизация срещу морбили, паротит и рубеола, родителите незабавно да се обърнат към личния лекар за ваксинация.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема