Обработват улици в Стара Загора против заледяване

Обработват улици и пътища в община Стара Загора против заледяване

Работи се по третиране на градската и извънградската пътна мрежа, за да се избегне заледяване в резултат на падналите температури през последните дни. Градската територия на Стара Загора се обезпечава от 14 машини. Разпръскват се специални препарати против замръзване. Обработват се пътните възли в района на бул. „Никола Петков“, по бул. „Славянски“, както и улиците с интензивен трафик.

Зимното поддържане и снегопочистване в града през зимния период се извършва от ДЗЗД „Грийн партнърс“ – БКС.

За старозагорската пътна мрежа от IV-ти (четвърти) клас отговаря „Трейс – Пътно строителство“ АД. През изминалите три дни са обходени и обработени пътищата към селата Калояновец, Ракитница, Богомилово, Колена, Люляк, Дълбоки, Оряховица, Братя Кунчеви, Хан Аспарухово, Горно Ботево, Малка Верея, Лясково, Арнаутито, Християново, Памукчии и Бъдеще. Пътните участъци се третират с примес от пясък и сол. Общо 26 са машините, които обезпечават извънградската пътна мрежа през зимния сезон.

Информацията за обстановката може да се подава до оперативния дежурен на Община Стара Загора и звено „Градска мобилност“ на следните телефони: 042 250 005; 042 614 613; 0885 901 212; 042 614 821; 0884 708 667, както и към Горещ телефон за сигнали 0800 157 37.

www.infoz.bg  www.infoz.bg