На 1 април ще се извърши тренировка на системите за ранно предупреждение на населението

Във връзка с Наредбата за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението при бедствия и при въздушна опасност, на 1 април от 11:00 часа в Стара Загора и Гълъбово и в обектите с интегрирани локални системи за оповестяване ще се проведе тренировка. Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението ще се задейства с акустичния сигнал „Въздушна опасност“.

sireni

Това ще се извърши централизирано от Националния оперативен център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и от Оперативния център на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Стара Загора. От МВР призовават гражданите да запазят спокойствие по време на техническата проверка.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема