„Водоснабдяване и канализация“ – Стара Загора стартира кампания за актуализиране на данните на клиентите

„Водоснабдяване и канализация“ – Стара Загора стартира кампания за актуализиране на данните на клиентите

От 1 до 20 декември 2021 г. „Водоснабдяване и канализация“ – Стара Загора ще извършва безплатна промяна на титулярите на партиди. Кампанията не се отнася за нови абонати на дружеството. Заради извънредната епидемична обстановка през декември няма да извършва измерване на потребените количества вода, с изключение на водомерите с дистанционно отчитане.

С оглед на приключване на календарната 2021 г. фактурирането ще става на 6, 10 и 15 декември.

vik stara zagora info

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема