Учениците от 5-и до 12-и клас ще учат дистанционно

Днес се състоя онлайн заседание на Областния медицински съвет в Стара Загора, председателствано от областния управител проф. Наско Василев. Участниците в него решиха единодушно от 7 февруари, понеделник, учениците от първи до четвърти клас на училищата от Старозагорска област да започнат обучение присъствено. Тези от 5-и до 12-и клас ще се обучават в електронна среда.

Основание за взимане на това решение бе продължаващото високо ниво на заболяемост в областта както сред възрастното население, така и сред децата, а също и високият процент заети легла за болни от ковид в здравните заведения.

Статистиката на 14-дневна база показва, че заболеваемостта в Старозагорска област е 2146 на 100 000. За Стара Загора тя е 2827 на 100 000, а за Казанлък – 2125 на 100 000.

В УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ разкритите легла за ковид болни са заети на 87.10%. В старозагорската МБАЛ „Тракия“ заетите легла за ковид болни са 97.14%, в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – 85%. В МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ в Казанлък всички 66 легла са заети. В Гълъбово също всички 22 легла за ковид болни са пълни. В чирпанската болница от 32 легла 22 са заети. Общата заетост на интензивните легла в болниците на Старозагорска област към този момент е под 80%.

В Детската клиника на УМБАЛ от 17 разкрити легла 16 са заети, но директорът на болницата проф. Йовчо Йовчев заяви, че при необходимост ще бъдат разкрити още.

Татяна Димитрова, началник на РУО, обясни, че от следващата седмица ще бъдат възобновени справките за боледуващи и карантинирани ученици и педагогически и непедедагогически персонал. Тя напомни, че преди ваканцията Старозагорска област беше сред тези с най-много болни учители и персонал в страната. Г-жа Димитрова каза, че на този етап има достатъчно тестове за коронавирус, предназначени за учениците, дори и всички да започнат да се обучават присъствено.

Протоколът от днешното заседание на Областния медицински съвет ще бъде изпратен на РЗИ. Инспекцията ще издаде заповед във връзка с взетото решение за обучението в училищата от Старозагорска област. На базата на предписанията на РЗИ, министърът на образованието и науката от своя страна ще издаде заповед за присъствено обучение на учениците от първи до четвърти клас и за обучение в електронна среда на тези от пети до дванадесети.

През следващата седмица Областният медицински съвет ще заседава отново. Тогава, на базата на новите данни за заболямеостта и заетостта на леглата в болниците, ще се вземе решение дали сегашните мерки да бъдат изменени.

classroom

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема