Старозагорското читалище „Родина“ помага на деца на украински бежанци

Народно читалище „Родина-1860“ започна активна кампания за безвъзмездна помощ за децата на украинските бежанци, пристигнали в Стара Загора. В Музикалната школа вече се обучават безплатно деца от Украйна, желаещи да изучават пиано. В „детската градина“ на Езиковата школа също са приети безвъзмездно деца на украински семейства.

ukrayna

На 13 март, на откритото занятие на Театрална студия „Фантазио“ при читалището, чрез съдействието на Международния младежки център, също имаше малки украински зрители.

Дни по-рано читалищната Библиотека „Родина“ започна да обслужва всички бежанци от войната в Украйна, потърсили подслон в Стара Загора, с безплатни читателски карти. Те могат да използват безвъзмездно всички библиотечно-библиографски услуги, предоставяни от Централната библиотека и филиалите ѝ, както и услугите на Обществения информационен център и Информационния център за хора с увреждания.

От 7 март в Библиотека „Родина“ беше разположена и кутия за дарения на Обществения дарителски фонд.

www.infoz.bg  www.infoz.bg