В област Стара Загора са сключени договори по европейските програми за над 37 млн. лева

Бюджетът на десетте оперативни програми за периода 2014 - 2020 г. е малко над 16,461 млрд. лева, като програмата с най-голям бюджет е „Транспорт и транспортна инфраструктура“ – 3,470 млрд. лева.

fingerДоговорените средства по програмите към март 2016 г. е 2,553 млрд. лева, а реално изплатените средства за същия период са 199 милиона лева, съобщиха от Областен информационен център – Стара Загора.

Засилен е интересът на бенефициентите към процедури по оперативните програми през новия програмен период и подадените проекти предложения по електронен път през ИСУН 2020 са 5843, а одобрените проекти са 1017.

За област Стара Загора сключените договори към март месец по оперативите програми са 46 на брой - 11 са с общини, а 35 - с предприятия на стойност 37,710 млн. лева.

Областен информационен център – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

infoz autor www.infoz.bg