Личните лекари преустановяват протестите

Управителният и Националният съвет на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари излезе с декларация, в която заявяват, че от 4 април 2016 г. спират националния протест в интерес на пациентите.

Декларацията е изпратена до премиера, до министъра на здравеопазването и др.

doctor mzВ резултат на обсъжданията Управителният и Националният съвет на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари заявяват следното:

1. Зад организирания от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари национален протест, протекъл поетапно и обхванал 28-те области в страната, не стоят политически интереси, а единствено и само интересите на нашата професионална група и пациентите, за които се грижим.

2. Постигнатото съгласие по време на проведената на 30.03.2016  г. в Министерство на здравеопазването среща по теми, касаещи работата на общопрактикуващите лекари като едно добро начало с положителен резултат на макар и забавен във времето, но изключително важен диалог за осъществяване на разумни и общополезни промени в системата на здравеопазване в частта първична извънболнична медицинска помощ.

3. Тази среща показа, че вземането на правилни решения е единствено възможно, когато диалогът се води между страни, които са експерти в съответната област и имат делегирани права за това.

4. Ние подкрепяме всяко разумно искане на колегите от специализираната извънболнична и болнична помощ в защита на техните професионални интереси и за промени, които водят до подобряване в системата на здравеопазване.

5. За да не бъдат нашите пациенти заложници при решаване на натрупаните проблеми и за да продължи започнатият диалог без натиск от никоя от  страните и при нормални условия, от понеделник (04.04.2016 г.) преустановяваме ефективните протестни действия, организирани от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.

6. Оставаме в протестна готовност.

7. Искаме нормална работна среда, искаме нашето мнение да бъде зачитано.

infoz autor www.infoz.bg