Земеделски производители ще получат пред декември средства за обработваема площ

Земеделски производители ще получат през декември средства за обработваема площ

До края на месец май 2017 г. ще бъдат изплатени средствата по всички схеми по директните плащания. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Свилен Костов.

Той участва в дискусия за актуални теми и проблеми в сектор „Зърнопроизводство“, която се провежда в рамките на събитията под надслов „Земеделие за бъдещето“ по повод „10 години Националната асоциация на зърнопроизводителите“. Свилен Костов поясни, че има изготвен индикативен график, съобразен с натовареността на администрацията в Държавен фонд „Земеделие“, която да подготви, изпълни и извърши плащанията по всички схеми от кампанията по директни плащания.

„В рамките на месец декември 2016 г. ще бъдат изплатени средствата на близо 50 000 бенефициенти по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Плащанията ще бъдат по одобрената индикативна ставка от 19,50 лева, като ще бъдат оторизирани всички заявления, за които са приключили административните проверки“ - уточни заместник-министър Костов. По думите му, проверките продължават и към момента в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково, Пазарджик, Пловдив, София-област и Перник . „За тези заявления оторизацията ще бъде направена през януари следващата година. За кандидатите с над 150 000 евро субсидия по базовото плащане, се предвижда оторизацията да бъде направена през месец май“ - каза още той.

Свилен Костов обясни, че по мерките за необлагодетелстваните райони, средствата ще се платят през януари 2017 г. с доплащане в последните десет дни на април 2017 г. а плащанията по „Натура“ са планирани за средата на месец март. „Плащанията за плодове и зеленчуци също ще са в този период, а за протеинови култури ще бъдат в последните 10 дни на отново през март месец.

Преразпределителното плащане ще се извърши в средата на април 2017г., а зелените директни плащания са планирани за последните 10 дни на април. „Държавен фонд „Земеделие“ няма да спира работата по отношение на оторизациите, с изключение на месец февруари. За този период не сме планирали никакви оторизации, защото тогава те ще бъдат натоварени с подготовката на Кампания 2017" - каза още зам.-министър Костов.

www.infoz.bg

На подобна тема