Ученическият институт на БАН обявява конкурс за изследователски проекти

Ученическият институт на БАН обявява началото на четвъртата си научна сесия за прием на проекти на ученици от 8 до 12 клас от цялата страна, които имат склонност към изследователска дейност в някоя от областите на науката или нейните приложения.

Срокът за подаване на документите е 30 септември 2017 г.

medicineВсеки участник в УчИ – БАН може да разработи самостоятелно или в съавторство конкретна тема, под ръководството на учител, научен работник, университетски преподавател, студент или друг специалист. Получените по време на разработката резултати е необходимо да бъдат оформени в писмен вид като проект.

Проектите могат да имат реферативен характер, но с по-висока оценка ще се отличават елементи на оригиналност и творчество. До 30 септември документите трябва да бъдат постъпили в БАН за рецензиране и оценка. Авторите на най-успешните разработки ще получат покана да представят проекта си на специално организирана от БАН Ученическа научна сесия. Те получават и копие от рецензията, за да се съобразят с препоръките на рецензентите при представянето на проекта по време на сесията. При окончателното класиране на разработките ще се взема предвид както съдържанието на проекта, така и представянето му по време на Ученическата научна сесия.

Учениците, получили най-високи оценки на своите проекти, ще получат като награда правото да проведат едномесечен стаж в постоянно научно звено на БАН, където ще могат да ползват библиотека, лаборатория, изчислителни ресурси и др. Авторите на всички допуснати проекти в Ученическата научна сесия ще получат удостоверение за участие в работата на УчИ – БАН през 2017 година.

На интернет страницата на БАН са публикувани правилата, сроковете и необходимите документи за кандидатстване.

www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема