ток

EVN България работи с нови цени на електроенергията от 1 юли 2017 г.

С решение 1 юли 2017 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди нови цени на електрическата енергия за битови и небитови клиенти, присъединени на към мрежа „ниско напрежение“ в Югоизточна България. Те влизат в сила от същата дата.

Според решението на Комисията за енергийно и водно регулиране крайните цени с ДДС за битови клиенти в Югоизточна България са както следва:

  • Дневна тарифа 0,21210 лева (с ДДС) / кВтч. Това е увеличение 1,70% спрямо досегашната цена от 0,20855 лева (с ДДС) / кВтч.
  • Нощна тарифа 0,12052 лева (с ДДС) / кВтч. Това е увеличение с 1,71% спрямо досегашната цена от 0,11850 лева (с ДДС) / кВтч.

Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 юни 2017 г. включително и потребление по нови цени от 1 юли 2017 г. Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане.

EVN България напомня месечния график за плащане на фактури за отделните групи клиенти:

  • за група I – от 10-то число
  • за група II – от 17-то число
  • за група III – от 24-то число
  • за група IV – от 30-то число

 

www.infoz.bg

На подобна тема