Създава се фонд за социални инвестиции

Създава се фонд за социални инвестиции

„Българска банка за развитие“ АД съвместно с международни финансови институции и инициативи ще стартира в средносрочен план работата по създаването на фонд, който да инвестира в капитала на социални компании в България.

Тази мярка е в изпълнение на приетата от Министерския съвет и разработена от Министерството на икономиката и Министерството на финансите Стратегията 2017 – 2020 на „Българската банка за развитие“ АД.

Създаването на подобен фонд в бъдеще значително ще промени средата за развитие на социалните предприятия у нас. До момента в България липсва подобен източник на финансиране, тъй като подкрепата за социалните предприятия е основно по линия на грантова помощ от структурните фондове, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката. Все още се наблюдават различия между държавите членки на ЕС и страните от Югоизточна Европа, които са резултат от различните условия на достъп до ресурси, предназначени за подкрепа на социалните предприятия. Със създаването на подобни фондове ще се постигне сближаване на равнището на държавите членки на ЕС по отношение на достъпa до финансиране за предприятията от социалната икономика.

Съгласно дефиницията на Европейската комисия „социалните предприятия“ се характеризират с наличието на обществени цели, които са причина за тяхната бизнес активност, изразяваща се чрез високи нива на социални иновации, печалбите им се реинвестират предимно с оглед постигането на социални цели или при които методът на организация или собственост отразява мисията на предприятието, като се използват демократични принципи, фокусирани върху социалната справедливост.

www.infoz.bg

На подобна тема

Най-четеното от последните дни