Започна изплащането на пенсиите и добавките за Великден

Изплащането на пенсиите за април започна на 4 април и ще приключи на 20 април. Получаването на сумите чрез пощенските станции ще бъде извършено по график, който ще бъде предварително обявен във всяка една от тях.

Априлските пенсии на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат по сметките им на 4 април.

В изпълнение на решение на Министерския съвет заедно с пенсиите ще бъде изплатена и еднократна допълнителна сума в размер на 40 лева. Право да я получат имат всички пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е в размер до 321 лева включително. В тази категория попадат 1 226 698 пенсионери.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: