инвестиции

България търси активно инвестиции, насочени към производството

Повече от 50 са инвестиционните запитвания от страна на компании към „Национална компания индустриални зони“ ЕАД за изграждане на нови предприятия в България. Интересът е нараснал през юни и юли 2018 г.

Практиката показва, че българските фирми вземат по-лесно и по-бързо решения за изграждане на нови производствени мощности. Чуждестранните компании минават през по-бавни проучвания.

„Национална компания индустриални зони“ е държавно дружество и управлява 4 действащи свободни зони - в Русе, Видин и Свиленград и Транзитна търговска зона - Варна. Развива и 5 други индустриални терена в градовете София (Божурище), Бургас, Карлово, с. Телиш (Плевен) и Варна. Държавната компания има също и подписани меморандуми за сътрудничество с общините във Враца, Сандански, Кюстендил, Дупница, Стара Загора, Горна Оряховица, Перник за изграждане на нови индестриални зони и собствеността там е смесена.

В напреднал стадий на развитие са Икономическа зона София - Божурище и Индустриален и логистичен парк - Бургас. Паркът в Бургас, който е съвместно дружество с общината, вече е запълнен. В Икономическа зона София - Божурище пример за успешна инвестиция е тази на германска компания за производство на панели за управление на климатиците на всички германски марки автомобили.

Най-силен интерес проявяват дружества, които са свързани с автомобилния бранш, а също и логистични компании. Компания от Дания изгражда на територията на зоната в Божурище най-големия си дистрибуторски център върху площ от 300 декара. Турски и френски фирми също проявяват интерес. Отправена е покана към световния автомобилен производител Hyundai да реализира проект в България на терен в авиобазата до бургаското село Равнец, съобщи Антоанета Барес, изпълнителен директор на „Национална компания индустриални зони“.

България има голяма конкуренция от съседните държави, които не са членове на Европейския съюз, но също активно работят за привличането на нови инвеститори. Политиката на държавата е да се привличат инвеститори, които да останат дългосрочно в България и да изградят заводи за различни видове производство, сред които акцентът е на високите технологии. Това е и начинът за предлагане на добро заплащане на работниците и за повишаване на стандарта на живот в България.

www.infoz.bg  www.infoz.bg