Андрей Новаков: Комплексът „Марица изток” трябва да работи докато има залежи от въглища

Комплексът „Марица изток” трябва да работи докато има залежи от въглища, заяви евродепутатът Андрей Новаков по повод рестриктивните изисквания, които Директивата за големите горивни инсталации на Европейската комисия поставя пред топлоелектрическите централи, работещи с лигнитни въглища.

Той участва в Стара Загора в граждански диалог на тема „Европа в нашия дом”.

„Произведената електрическа енергия в комплекса е от изключителна важност за цяла България. Трябва да се прояви разбиране и да се приложи различен подход, за да не се съсипят не само толкова много работни места, но и обекти от национално значение, каквито са „Мини Марица-изток” и топлоелектрическите централи” – коментира Андрей Новаков. Той добави, че се надява всеки казус от директивата да бъде разгледан задълбочено от следващия Европейски парламент.

Андрей Новаков говори за предстоящите решения в последните месеци от мандата на Европейския парламент

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg