Правила за електрическите тротинетки: до 20 км/час, при навършени 14 години - с предпазни средства

Правила за електрическите тротинетки: до 20 км/час, при навършени 14 години и с предпазни средства

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ предлага въвеждане на регулация за електрическите тротинетки (скутери) в Закона за движение по пътищата и Закона за пътните превозни средства. Този тип превозни средства се разпространяват все повече в целия Европейски съюз, като нашата страна не е изключение.

Няколко инцидента с тях показва категорична нужда от разработването на задължителни минимални правила за тяхното безопасно движение по пътищата. Подобно е и мнението на Европейската комисия, която счита, че въпросът с новият тип превозни средства е проблемен, като държавите членки следва да намерят решения и да предприемат мерки за безопасно движение на електрическите превозни средства.

trotinetkaПрез последния месец Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ направи преглед на европейския опит в тази посока. Подходът на страните членки е различен – в някои от тях, хората които използват това оборудване се предполага, че са пешеходци и им е позволено да се движат по тротоари и велосипедната инфраструктура, докато в други това е напълно забранено. Максимално разрешената скорост за тях също варира – между 18 (Белгия) до 20 км/час (Франция, Германия). На места са въведени изисквания за регистрация, застраховка и задължителна минимална възраст на лицата, които ги управляват.

С оглед липсата на единен чуждестранен подход и различната специфика в населените места, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ инициира серия от експертни обсъждания с представители на местната власт и отговорните институции. Държавната агенция счита, че въвеждането на регламент за ползването им в максимално кратки срокове е належащо, особено имайки предвид, че много деца и подрастващи ги използват.

Следва да бъдат разписани явни правила за задължителните предпазни средства, които лицата, управляващи електрически тротинетки да носят. Също така, по каква инфраструктура да бъде разрешено използването на подобни превозни средства. Определяне и на максимална допустима скорост, като мнението на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ е, че тя не трябва да надхвърля 20 км/час в градски условия. Чувствителна тема, която също следва да бъде обект на контрол, е минимална възраст за водачите на този тип превозни средства. Предложението на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, което ще бъде обект на допълнително обсъждане, е тази възрастова граница да бъде 14 години с възможност за допълнително ограничаване на максимално допустимата скорост на движение на 12 км/час до навършване на 16 години Обект на дискусия ще бъде и дали е необходимо въвеждането на задължителна регистрация на електрическите тротинетки и застраховки за тях.

trotinetka

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: