Лични предпазни средства могат да получат сертификат от ЦИЕС

Сроковете на сертификати за изследване на типа на личните предпазни средства и/или на решения за одобрение на съответствието за тези продукти, които са били оценени съгласно процедури по Директива 89/686/ЕИО изтекоха в края на април 2023 г. (освен ако не са изтекли преди това). Личните предпазни средства, които са в съответствие с Директива 89/686/ЕИО и са пуснати на пазара можеха да се продават до изчерпване на наличните количества или до 21 април 2023 г.

Този срок е регламентиран в преходните разпоредби на Регламент (ЕС) 2016/425 относно личните предпазни средства, съобщиха от Център за изпитване и европейска сертификация – Стара Загора.

Производителите на лични предпазни средства, на които вече е било оценено съответствието съгласно Директива 89/686/ЕИО трябва да извършат ново оценяване на съответствието съгласно актуалния Регламент (ЕС) 2016/425.

Център за изпитване и европейска сертификация – Стара Загора (ЦИЕС) е нотифициран орган с номер 1871. Центърът извършва всички необходими дейности съгласно актуалния Регламент (ЕС) 2016/425. След провеждане на необходимите процедури по оценяване на съответствието в зависимост от типа и категорията на личните предпазни средства ЦИЕС може да сертифицира продукта. В резултат на това, производителят на лични предпазни средства поставя СЕ маркировка и има право да издава декларация за съответствие.

Центърът за изпитване и европейска сертификация открива своята лаборатория за изпитване на лични предпазни средства преди повече от една година. Лабораторията е първата за този вид дейности в България. Тя е четвърта собствена лаборатория на Центъра, базиран в Стара Загора. Нотификацията на ЦИЕС по Регламент (ЕС) 2016/425 относно личните предпазни средства е от началото на 2021 г. и е обявена чрез информационната система на Европейската комисия NANDO. Преди създаването на лабораторията в Стара Загора на територията на България не съществуваше възможност за необходимите изпитвания при сертификационния процес и ЦИЕС също провеждаше изпитванията в лаборатории, намиращи се в държави от Европейския съюз. Лабораторията на ЦИЕС е оборудвана с нужната апаратура от водещ производител на нестандартното оборудване.

sert lichni predpazni sredstva ctec

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема