Таксата за студентите в държавните университети е средно по 1050 лева

 Средният размер на таксата за обучение в държавни висши училища за академичната 2023/2024 г. ще е 1050 лева, а за кандидатстване – 50 лева, реши правителството. По предложение на държавните висши училища и научните организации Министерският съвет утвърди таксите, които ще заплащат 143 950 студенти и 4050 докторанти в редовна и задочна форма на обучение.

studies taksi

За специалностите от област „Педагогически науки“ средният размер на таксата ще бъде 780 лева, за „Хуманитарни науки“ – 750 лева, за „Социални, стопански и правни науки“ – 900 лева.

Студентите в специалностите от областите „Природни науки“, „Математика и информатика“ и „Технически науки“ ще заплащат средно 870 лева, тези от „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ – 1000 лева, „Здравеопазване и спорт“ – 1100 лева, „Изкуства“ – 1450 лева.

Средната годишна такса за обучение на докторантите в държавните висши училища е в размер на 1300 лева. За кандидатстване в БАН и научните организации ще се плаща средно 40 лева при средна такса за обучение на докторанти в размер на 650 лева за учебната 2023/2024 година.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24