Детските площадки в Стара Загора - красиви, удобни и безопасни

Стара Загора е град, в който има създадени добри условия за спорт и отдих на открито. Изградени са много детски площадки, монтирани са и фитнес уреди. Добре е, че създадените преди две – три години съоръжения за игра за най-малките и днес са запазени и се поддържат чисти и в изправност. Периодичният контрол е задължение на собствениците.

контрол за безопасност на детски площадкиИ в случая това е Община Стара Загора

Трябва да се следи играчките и съоръженията да се изправни, а също така и да отговарят на европейските изисквания, за да се гарантира безопасността на децата, които ги използват. Контрол се извършва задължително един път в годината. Осъществява се от независим акредитиран орган. Доказан със своята прецизност е Органът за контрол в Центъра за изпитване и европейска сертификация в Стара Загора.

Предстои да бъде открит и новият парк на мястото на бившите казарми, западно от центъра на Стара Загора. Там вече има изградени няколко детски площадки и те са преминали първоначален контрол – също от експертите в на ЦИЕС - Стара Загора.

Центърът за изпитване и европейска сертификация в Стара Загора е признат и нотифициран орган пред Европейската комисия по множество директиви и регламенти. Той е предпочитан партньор на много чуждестранни производители и вносители в процеса на прилагане на европейските изисквания за качество и безопасност.

И ако се върнем на площадките, които винаги са пълни с деца, освен в моментите, които ние избрахме за снимане, нужно е още малко ангажираност и от страна на родителите. Не е трудно например кърпички, салфетки и чашки от кафе да се изхвърлят в кошчетата за отпадъци.

infoz autor Венета Асенова, Илко Груев | www.infoz.bg

На подобна тема