ЦИЕС ЕООД е сред фирмите, в които ще се увеличат работните заплати

Според проучване на Българска стопанска камара и Асоциацията на индустриалния капитал в България, 60% от фирмите ще повишат заплатите на своите служители, а над 30% - ще разширят производствата си и броя на работните места.

2017 година е била успешна във финансово отношение за едно от утвърдените дружества в Стара Загора – Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД (ЦИЕС). В него работят 50 висококвалифицирани специалисти и увеличението на заплатите е започнало още от края на годината и ще продължи и през следващата. Ръстът на възнагражденията не зависи от размера на минималната работна заплата.

„Увеличаваме заплатите с 10 – 15%. В дружеството имаме и бонусна система. Когато направленията работят успешно и финансовият резултат е добър, също се дават възнаграждения. Това е наш принцип и затова нямаме текучество на кадри” – каза инж. Благовеста Шинева - управител на Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД – Стара Загора. Правим всичко необходимо за нашите служители. Те са висококвалифицирани, и е важно за всички те и семействата им да бъдат спокойни, да получават добро възнаграждение и непрекъснато то да се повишава” – добави инж. Шинева.

Според нея, всеки мениджър трябва да мисли в посока на осигуряване на добри заплати на служителите, защото в Стара Загора безработица почти няма, и опасността да загубиш кадри, които си обучил, е доста голяма.

Венета Асенова | www.infoz.bg