Тракийски университет – Стара Загора има сътрудничество с молдовски университет

Тракийски университет – Стара Загора има сътрудничество с молдовски университет

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора подписа споразумение за академично сътрудничество с Техническия университет на Молдова. Съгласно споразумението двата университета ще работят съвместно за насърчаване на международното академично сътрудничество в няколко направления. Сред тях са: обмен на материали в областта на образованието и научните изследвания, публикации и академична информация и съвместни изследвания.

Също и провеждане на срещи за образование и изследвания, обмен на учени и изследователи, образователен обмен на студенти.  

На срещата присъстваха представителите на молдовския университет доц. Юрий Мелник и доц. Серджиу Динту, декан на факултета по машинно инженерство и транспорт, както и  проф. Нели Грозева, зам.-ректор по учебната дейност на Тракийски университет.

Техническият университет на Молдова е мултидисциплинарно висше учебно заведение с 11 факултета в следните направления –  ветеринарна медицина,  аграрни науки, екология и горско стопанство, електроника и телекомуникации, енергетика и електроинженерство, хранителни технологии, информационни технологии и микроелектроника, машинно инженерство и транспорт, архитектура и градоустройство, строителство и геодезия, икономика и бизнес, дизайн. В университета са ангажирани около 600 висококвалифицирани преподаватели, които  обучават почти 11 000 студенти.

„Считам, че сътрудничеството между нашите два университета е правилния път за развитие, тъй като имаме множество допирни точки в образователните направления, по които работим – каза проф. Ярков по време на срещата. – С подписването на настоящото споразумение ние поставяме основите на съвместната ни работа и по този начин отваряме широко врати за бъдеща колаборация между екипите на нашите образователни институции“.

В рамките на посещението гостите имаха възможност да разгледат и една от университетските експозиции – Музея на коня и конния спорт, която ги впечатли изключително много със своите уникални исторически експонати от Третото българско царство.

trakia uni moldova 01

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема