Тракийски университет – Стара Загора стартира приема на кандидат-студентски документи за предварителните изпити на 1 март 2021

Тракийски университет – Стара Загора започва приема на кандидат-студентски документи за предварителните изпити

От 1 март 2021 г. започва онлайн приемът на кандидат-студентски документи за предварителните изпити или тестове в Тракийски университет – Стара Загора, както и на място в бюрата на Националната асоциация за прием на студенти на Центъра за кандидат-студентска подготовка и информация в страната.

Предварителните изпити и тестове и тази година ще бъдат онлайн.

Заместник-ректорът по учебната дейност доц. Нели Грозева съобщи, че от тази година се предоставят повече възможности за кандидатстване само по диплома в Тракийския университет.

В над 30 от специалностите при балообразуването оценката от държавен зрелостен изпит по български език и литература се приема като оценка от състезателен изпит, а за завършилите преди 2008 г. такава е оценката от зрелостен изпит по български език и литература или от зрелостен изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература. За първи път оценката от държавен зрелостен изпит по български език и литература става вход за прием и за специалностите: „Медицинска сестра“; „Акушерка“; „Лекарски асистент“; „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“; „Медицински оптик“; „Медицински козметик“.

За всички желаещи да покажат по-високи резултати от получените оценки на матурите се запазва и възможността за явяване на кандидатстудентски изпит.

Предвижда се да започне обучение в четири нови специалности – „Медицински оптик“ в Медицинския колеж; „Предучилищна педагогика“- бакалавър и магистър и „Технологии на обучението по информатика и информационни технологии“ – магистър в Педагогическия факултет, съобщиха от пресцентъра на Тракийски университет – Стара Загора.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема