Специалност „Медицина“ в Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора“ получи висока оценка

Специалност „Медицина“ в Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора получи висока оценка от Акредитационната агенция

Националната агенция за оценяване и акредитация постави оценка 9,02 специалност „Медицина“ в Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора. Във факултета преподават 25 професори, 39 доценти и общо 122-ма асистенти. Обучават се 1234 студенти, разказа деканът на Медицинския факултет на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Юлиан Ананиев.

– Доц. Ананиев, каква оценка получи специалност „Медицина“ от Акредитационния съвет на НАОА?

doc Ananiev

Доц. Юлиан Ананиев: Обща оценка 9,02 даде Националната агенция за оценяване и акредитация, след проведена процедура за програмна акредитация на специалност „Медицина“ в Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора.

– В сравнение с предходната оценка от 2015 г. – 7,58, виждаме сериозно повишение. Какви промени ще донесе на факултета този факт?

Доц. Юлиан Ананиев: Скокът е наистина голям, оценката е, както на комисията, така и на редица хора, които имат отношение към нея. Тази по-висока оценка е съпътствана и от повишаване на капацитета за студенти по „Медицина“, който след оценката е 840 студенти, при 720 от предходното решение. Редно е да уточним, че процесът на повишаване от предходната оценка стартира още след решението на Националната агенция за оценяване и акредитация през 2015 година и отражението на всичко постигнато в периода 2015 – 2021 година е именно оценка 9,02. Можем да се похвалим и да се гордеем, че тази нова оценка ни нарежда почти наравно с всички останали медицински факултет в страната.

– На какво се базира тази оценка, какви са промените в Медицинския факултет?

Доц. Юлиан Ананиев: Високата оценка се базира на промяна на редица неща, особено касаещи учебната и научно-изследователската дейност. Към настоящия момент в Медицинския факултет преподават 25 професори, 39 доценти и общо 122-ма асистенти, главни асистенти и преподаватели. Факултетът разполага с площ, на която могат да се обучават 2050 студенти, общо 23 лекционни зали, 97 зали за провеждане на практически упражнения с над 1850 работни места. Имаме изградени 82 високо специализирани лаборатории и зали за обучение с 308 работни места и площ 2500 кв. метра. Като едно от нещата, с което се гордеем, че още през 2020 г. е изградена и първата зала на първият симулационен център в Тракийски университет оборудвана с тренировъчни манекени висок клас. Библиотеката е изцяло отремонтирана и обновена, с разширена площ от 650 кв. метра, 60 работни места, с изключително богат библиотечен фонд от 43 хиляди тома, като поддържаме и много дигитални копия, както и свободен достъп до различни онлайн бази. Към настоящия момент имаме сключени над 20 двустранни договора с университети и институции от различни държави, а това е една голяма възможност за студенти, докторанти и академичен състав на факултета да извършват практики и трансфер в други учебни и лечебни заведения, както в страната, така и в рамките на Европейския съюз.

– Колко студенти се обучават в Медицински факултет към настоящия момент и в какви специалности?

Доц. Юлиан Ананиев: Студентите ни са общо 1234. По специалностите са: „Медицина“ – 720, „Лекарски асистент“ – 54, „Медицинска сестра“ – 172, „Акушерка“ – 64, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ – 78, „Социални дейности“ – 105, „Управление на здравните грижи“ – 33, „Здравен мениджмънт“ – 7.

meditsina stara zagora 02

meditsina stara zagora 03

meditsina stara zagora 04

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема