Тракийски университет закупи модерна медицинска апаратура

Медицинския факултет при Тракийски университет закупи модерна апаратура за щадящо лечение на пациентите, за обучение на студенти и за научна дейност. Клиниката по гастроентерология получи апарат за фитогастроскопия, а хирургична зала – лапароскопски апарат.

aparaturaТе са обща стойност 500 000 лева. Това съобщи на пресконференция деканът на Медицинския факултет проф. д-р Мая Гълъбова.

Закупена е и операционна маса за Клиниката по неврохирургия. До края на годината ще бъдат инвестирани още 400 000 лева за апарат за диагностика на съдови заболявания за Клиниката по съдова хирургия и нов фиброскан, който ще позволи без чернодробна биопсия да се направи оценка на състоянието на черния дроб.

Изпълнителният директор на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Йовчо Йовчев” благодари на ректора на Тракийски университет проф. д-р Иван Въшин и на проф. Гълъбово за съвместната работа, чрез която се повишава качеството на лечението, обучението на студентите и научната дейност.

Проф. д-р Иван Въшин съобщи, че до лятото на 2019 г. изцяло ще бъде обновена обучителната база на Медицинския факултет, където и в момента се извършват основни ремонти. Предстои обновяване и на Морфооблока. Предстои да бъде обявена обществена поръчка за изграждане на многофукционална спорта зала в Студентски град за около 800 000 лева с оборудването.

За малко повече от година Тракийски университет е инвестирал 2,7 млн. лева за подобряване на материално-техническата база.

aparatura bolnitsa stara zagora

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg 

На подобна тема