Доц. д-р Добри Ярков: Учебната година в Тракийски университет ще приключи в срок

Доц. д-р Добри Ярков: Учебната година в Тракийски университет ще приключи в срок

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков увери, че учебната година ще приключи в срок и няма да бъдат удължавани семестри в нито един факултет: „Всички семестриални изпити в Тракийски университет – Стара Загора ще се проведат неприсъствено - онлайн.

Държавните изпити се организират от всеки факултет в присъствена форма, при засилени санитарни мерки за сигурност, съобразени с извънредната ситуация във връзка с разпространението на COVID-19.“

Магистрите от Аграрния факултет ще се явят на теоретичен държавен изпит на 28 май, а на 29 май ще се проведе защита на дипломни работи. Летните стажове за студентите ще са в предвидения редовен срок.

Ветеринарномедицински факултет планират поправителната сесия на държавни теоретични и практически изпити да се проведе от 18 май до 5 юни, в групи от по 8 човека.

Студентите от V курс във Ветеринарномедицинския факултет ще бъдат на стаж през юли, август и септември в 28 региона в страната, съответно по един месец в клиника за дребни животни, един месец във ферма за продуктивни животни и един месец в Областна агенция по безопасност на храните. 3-курсниците ще бъдат по две седмици на стаж при ветеринарни лекари в 28 региона в страната.

Студентите от VI курс на Медицински факултет от юни ще започнат поетапно да стажуват и да се явяват на съответните изпити, за да успеят да се дипломират в срок.

Редовните държавни изпити в Педагогически факултет ще се проведат в две форми – присъствена и неприсъствена (за тези, които са възпрепятствани и по уважителни причини не могат да дойдат до Стара Загора). Те ще са през юни, като за присъствените се предвиждат групи от по 5 човека при засилени санитарни мерки. Ръководството на факултета подготвя освен писмен изпит и практико-приложен със симулативни модели.

В Стопанския факултет предстои поправителна сесия на държавните изпити, летни стажове, а през месец септември редовна сесия на държавните изпити.

Магистрите от факултет „Техника и технологии“ – Ямбол ще се явят на поправителна сесия на държавни изпити през последната седмица на месец май. Ръководството на факултетa обмисля част от практическите занятия да се проведат в началото на юни.

Медицинският колеж ще проведе предвидените стажове в учебните зали и лаборатории през юни, през юли студентите ще се явят на държавни изпити. Във филиала в Хасково преддипломните стажове ще се проведат в учебно-практическите кабинети и през август и септември – държавните изпити.

Цялата учебна дейност на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите е онлайн, защитите на дипломни работи и държавните изпити също ще бъдат проведени онлайн, съобщиха от пресцентъра на Тракийски университет.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема