Тракийски университет – Стара Загора

Нови специалности и възможности предлага Тракийски университет – Стара Загора

Тракийски университет – Стара Загора откри 8 нови специалности, от които 4 са в сектора на информационните технологии. Утвърдени са учебните планове на новите бакалавърски програми за Софтуерно инженерство, Информационни технологии, Компютърни системи и комуникации, Информационни технологии в икономиката и управлението.

През следващата седмица предстои акредитацията за специалността Помощник фармацевт. Другите нови специалности са: Агроном – етеричномаслени култури; Местни финанси и Медицинска козметика.

Тези нови специалности са консултирани и търсени от бизнеса и те ще бъдат в помощ на икономиката на района и на България – уточни ректорът на висшето учебно заведение доц. д-р Добри Ярков. Тракийският университет вече имам близо 20 акредитирани направления, които подготвят кадри и в много сектори на икономиката. Ръководството планира през предстоящата учебна година да де въведат и специалности Телемедицина и Телеветеринарна медицина. Университетът закупи от Германия лаборатория за виртуална реалност и това също ще разшири възможностите пред студентите. Университетът е първи в България, който сключи пилотен договор за сътрудничество с Професионална гимназия „Пейо Яворов“ в град Гоце Делчев, а от днес са факт и още два сключени договора със старозагорски средни училища – новата „Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализ“ и Математическа гимназия „Гео Милев“.

Тази информация беше представена и на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, който днес беше на посещение в Тракийския университет. Министърът уточни, че държавата се стреми да постигне полицентричен модел на развитие, според който най-големите градове, сред които е и Стара Загора и Казанлък, трябва да бъдат центрове на развитие. Министър Вълчев заяви, че висшите училища трябва да допринасят за развитието на регионите, като участват в основните инициативи на общините и да имат добро взаимодействие с местната власт.

Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров изрази удовлетвореност, че дейността на Тракийски университет е пряко насочена към задържането на младите хора в града и региона. Кметът е сигурен, че градът предлага добра среда за развитие, а образованието е основен приоритет за Общината, като се залага много на технологиите и на иновациите. „Това е и начинът да бъдем и адекватни на перспективите, които предстоят в региона, като пример затова е бъдещата трансформация от използването на въглищата в региона за гориво към нов тип икономика, която така или иначе предстои. И дали това ще се случи след 10 или 20 години, университет ще играе ключова роля в този процес“, каза Живко Тодоров.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема