Специализиран курс на Педагогическия факултет събра близо 100 млади учени на Тракийски университет – Стара Загора

Ежегодният за Педагогическия факултет на Тракийски университет курс събра през 2021 г. близо 100 асистенти и докторанти на висшето училище. Бъдещи и настоящи млади университетски преподаватели от всички факултети се обучават в различни подходи, материи и методи в преподаването. Те имат възможност да надградят педагогическите си умения с програма от лекции на теми:

  • „Теории и технологии на обучението във висшето училище“
  • „Компетентностен подход и иновации във висшето образование“
  • „Дигитализация на висшето образование/Обучение в дигитална среда“
  • „Образователна психология“ и други.

doc tsankov

Директорът на Докторантския център към Педагогическия факултет доц. д-р Николай Цанков сподели, че основната задача на педагогическия курс е младите преподаватели да бъдат подготвени в прилагането на съвременните теории и технологии за обучението във висшите училища: „Курсът цели запознаване с основните подходи, свързани с проектиране, организиране и реализиране на обучението във висшето училище и е пряко свързан с възможността за последващо кариерно развитие на асистентите в Тракийски университет, което е част от изискванията в правилника на университета. Позитивно е, че има достатъчно млади преподаватели в Тракийския университет и достатъчно интерес те да се позиционират като такива и да израстват професионално в нашето висше училище.“

Доц. д-р Румяна Неминска, която води лекцията „Компетентностен подход и иновации във висшето образование“ разказа, че младите асистенти и докторанти проявяват висок интерес към иновациите: „Колегите са на изключително високо академично ниво, задават професионални въпроси затова как да развиваме тези компетентности у студентите, така че да повишим качеството на тяхното обучение и резултата от обучението. Асистентите и докторантите подхождат с изключителен интерес, много висок интелект, което в един последващ момент ще действа благотворно за доброто взаимодействие между факултетите в университета.“

Участниците в педагогическия курс споделиха, че го намират за изключително полезен в надграждането на техните преподавателски умения и повишаването на качеството на обучението от университетските преподаватели.

А деканът на Педагогическия факултет проф. Таня Борисова поздрави лекторите за професионализма им: „Доверявам се изцяло на екипа на Педагогическия факултет, който се състои от изключителни професионалисти, запознати с новостите в обучението на висшето и средното образование. Техните качества са красноречиви – участниците в курса изпращат с аплодисменти лекторите.“

pf03

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез:

emailКанала ни в Telegram

emailЕмисията в Twitter

emailСтраницата ни във Facebook

emailКанала ни във Viber

 

На подобна тема