Представиха идейните проекти за изграждане на многофункционална спортна зала в парк „Артилерийски“

Представиха идейните проекти за изграждане на многофункционална спортна зала в парк „Артилерийски“

Идейното предложение на колектив в състав проф. Валери Иванов, арх. Калоян Колев, инж. Цветан Георгиев и инж. Николай Милев, събра най-висока оценка в обявения по реда на Закона за обществените поръчки открит конкурс за идеен проект за изграждане на многофункционална спортна зала в Стара Загора.

Πроектните решения трябваше да предложат създаване на устойчива, функционално пригодна и модерна архитектурна среда с пластично фасадно решение, уникален архитектурен образ и интериор, както и задължително интегриране на спортната зала с парка и с околното застрояване – като обем, градоустройствено решение и вписване на сградата в денивелацията на терена, съобщи председателят на експертното жури проф. д-р инж. Иван Марков. На днешното заседание стана ясно и кои са участниците в него, оценките, които са получили, както и класирането им, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки.

Общо представените проекти за визия са тринадесет, като няма недопусната идея, стана ясно по време на заседанието на журито. То беше в състав: проф. д-р инж. Иван Марков – ректор на Университет по архитектура, строителство и геодезия (София), проф. д-р арх. Иван Данов – ръководител на катедра „Жилищни сгради“ в Университет по архитектура, строителство и геодезия, проф. д.н. арх. Бойко Кадинов – представител на Камара на архитектите в България и ръководител на катедра „Обществени сгради“ в Университет по архитектура, строителство и геодезия, арх. Божидар Хинков – представител на Съюза на архитектите в България, Красимира Чахова – заместник-кмет „Общинска собственост, стопанска политика и спортни дейности“ в Община Стара Загора, арх. Виктория Грозева – главен архитект на Община Стара Загора и Мария Боянова – началник отдел „Обществени поръчки“ в Община Стара Загора.

„Проектът има много задълбочено и комплексно градоустройствено и архитектурно проучване като са обосновани основните подходи, потоци и направления на движение. Постарали сме се проектът да се вписва оптимално в деликатната и сложна среда като стремежът ни е, сградата да не е основна доминанта,а да се впише в средата“, обясни арх. Валери Иванов, който е част от колектива, спечелил най-висок резултат.

Сградата ще има функции на спортно съоръжение с капацитет 5200 седящи места, конферентна зала и бизнес зона с конферентен блок, места за хранене и за развлечения. Общата стойност на инвестицията в проектирането и изграждането на сградата е 25 милиона лева с включен ДДС, съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора.

zala 02 

www.infoz.bg  www.infoz.bg