Породата „Галоуей“ – възможност за елитно говедо месо

Академичният технологичен комплекс на Тракийски университет е домакин на първото Национално животновъдно изложение за говеда от порода „Галоуей”, което привлече интереса на много фермери от цялата страна. Лектори са водещи специалисти в областта като Юрген Грайнер от Германия, Фред Флицер от Австрия и др. Форумът, който ще се провежда всяка година на 31 май, е част от програмата за отбелязване на 100-годишнината на ветеринарномедицинското образование в Стара Загора.

X306093

Тракийски университет разполага с 200 говеда от породата „Галоуей“, закупени от Германия. Общият им брой в България е около 3000.

„Чрез тях инвестираме в бъдещето по отношение на продоволствената сигурност. Те са най-добрите в света. Животните са изключително здрави, устойчиви на температури от -40 до +40 градуса, през зимата са с двойна козина около 10 – 15 см, която пада след този сезон. Те са пасищни и не живеят в обори. Консумират с около 25% по-малко фураж от останалите породи, което прави отглеждането им значително икономично. При тях няма генетични мутации“ – съобщи на пресконференция ректорът на Тракийски университет проф. д-р Добри Ярков. Той добави, че месото на говедата от тази порода е и с изключително високи качества. Той подчерта, че висшето училище в Стара Загора е призвано да развива научно-развойна дейност и резултатите се трансферират към бизнеса в сектора.

Проф. Ярков акцентира и на продължаващите процеси на дигитализация, които се извършват в старозагорския университет в областта на животновъдството.

„Изграждаме смарт ферма с роботизирани системи за почистване хранене и доене на животните. През последните години студентите в Тракийски университет се увеличиха с 40%, което налага нарастването на броя на животните, за да обезпечим практическите занятия така, че когато те завършат, да са готови да започнат работа на терен“ – подчерта ректорът.

Той благодари на директора на Академичния технологичен комплекс д-р Емил Димитров за амбициозната му работа. Само за последните години от 100 животни той ги е увеличил на над 1200.

Паралелно с изложението Тракийски университет е домакин и на Европейския конгрес на ветеринарните лекари, специалисти по заболявания при едри и дребни преживни животни. В него ще участват над 200 учени от 14 държави. Ще се обсъди новото направление в България за отглеждане на животни за месо по екологосъобразен начин. Международни екипи ще проведат обучения на студенти – информира деканът на Ветеринарномедицинския факултет проф. Тодор Стоянчев.

Проф. Добри Ярков, ректор на Тракийския университет, даде подробности за говедата от порода „Галоуей”

X3 06087

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х (Twitter)

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber

 

На подобна тема