Породата „Галоуей“ – възможност за елитно говедо месо

Академичният технологичен комплекс на Тракийски университет е домакин на първото Национално животновъдно изложение за говеда от порода „Галоуей”, което привлече интереса на много фермери от цялата страна. Лектори са водещи специалисти в областта като Юрген Грайнер от Германия, Фред Флицер от Австрия и др. Форумът, който ще се провежда всяка година на 31 май, е част от програмата за отбелязване на 100-годишнината на ветеринарномедицинското образование в Стара Загора.

X306093

Тракийски университет разполага с 200 говеда от породата „Галоуей“, закупени от Германия. Общият им брой в България е около 3000.

„Чрез тях инвестираме в бъдещето по отношение на продоволствената сигурност. Те са най-добрите в света. Животните са изключително здрави, устойчиви на температури от -40 до +40 градуса, през зимата са с двойна козина около 10 – 15 см, която пада след този сезон. Те са пасищни и не живеят в обори. Консумират с около 25% по-малко фураж от останалите породи, което прави отглеждането им значително икономично. При тях няма генетични мутации“ – съобщи на пресконференция ректорът на Тракийски университет проф. д-р Добри Ярков. Той добави, че месото на говедата от тази порода е и с изключително високи качества. Той подчерта, че висшето училище в Стара Загора е призвано да развива научно-развойна дейност и резултатите се трансферират към бизнеса в сектора.

Проф. Ярков акцентира и на продължаващите процеси на дигитализация, които се извършват в старозагорския университет в областта на животновъдството.

„Изграждаме смарт ферма с роботизирани системи за почистване хранене и доене на животните. През последните години студентите в Тракийски университет се увеличиха с 40%, което налага нарастването на броя на животните, за да обезпечим практическите занятия така, че когато те завършат, да са готови да започнат работа на терен“ – подчерта ректорът.

Той благодари на директора на Академичния технологичен комплекс д-р Емил Димитров за амбициозната му работа. Само за последните години от 100 животни той ги е увеличил на над 1200.

Паралелно с изложението Тракийски университет е домакин и на Европейския конгрес на ветеринарните лекари, специалисти по заболявания при едри и дребни преживни животни. В него ще участват над 200 учени от 14 държави. Ще се обсъди новото направление в България за отглеждане на животни за месо по екологосъобразен начин. Международни екипи ще проведат обучения на студенти – информира деканът на Ветеринарномедицинския факултет проф. Тодор Стоянчев.

Проф. Добри Ярков, ректор на Тракийския университет, даде подробности за говедата от порода „Галоуей”

X3 06087

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема