Паркова дирекция "Централен Балкан" открива офис в Павел баня

Паркова дирекция "Централен Балкан" ще открие свой офис в Павел баня на 7 септември. Той е изграден по проект „Централен Балкан“ – парк за всички“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013“.

Офисът в Павел баняСлужителите от Парковия участък „Тъжа“ ще подготвят в офиса оперативната си работа по охрана и контрол и ще извършват административни услуги по използването на природните ресурси в Национален парк „Централен Балкан“.

Проявата е посветена на 25-годишнината от създаването на защитената територия „Централен Балкан“ и е част от Деня на парка, организиран съвместно с общинската администрация на Павел баня.

На юбилея е посветена и забавната програма „Да се запознаем – Национален парк „Централен Балкан“, в която жителите на курортния град могат да се включат вечерта същия ден. Тържеството ще се състои на пл. „Освобождение” в общинския център, веднага след шоу-спектакъла „Децата на Павел баня празнуват”.

www.infoz.bg