Нови цени на водоснабдителните и канализационни услуги на ВиК - Стара Загора

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора обяви нови цени за водоснабдителните и канализационни услуги, които влизат в сила от 1 август 2019 г. Таблиците с цените са публикувани и на интернет старицата на дружеството. За по-добра ориентация са публикувани и три често срещани варианта на ценообразуване.

Цена за доставяне на вода  1,970 лв./куб.м
Цена за отвеждане на отпадъчни води  0,126 лв./куб.м
Цена за пречистване на отпадъчни води – Битови и и приравнените към тях обществени, търговски  0,376 лв./куб.м
Цена за пречистване на отпадъчни води – Промишлени и Стопански  
Степен на замърсяване 1  0,421 лв./куб.м
Степен на замърсяване 2  0,602 лв./куб.м
Степен на замърсяване 3  0,929 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВиК ЕООД – гр. Сливен) 0,548 лв./куб.м

* цените са без включен ДДС и влизат в сила от 01.08.2019

Крайната цена се състои от сумата на цените на видовете услуги приложими за съответното населено място:

Водоснабдяване + Отвеждане на канални води (Канализация) + Пречистване на отпадъчни води

Например едно домакинство би имало следната сметка:

Вариант 1
вкл. трите вида услуги
(общински градове)

Вариант 2
вода + канализация

Вариант 3
само вода
(в по-голяма част от селата)

Вид услуга

лв/m3

Вид услуга

лв/m3

Вид услуга

лв/m3

Водоснабдяване

1.970

Водоснабдяване

1.970

Водоснабдяване

1.970

Канализация

0.126

Канализация

0.126

Канализация

без

Пречистване

0.376

Пречистване

без

Пречистване

без

Сума:

2.472

Сума:

2.096

Сума:

1.97

ДДС 20%

0.494

ДДС 20%

0.419

ДДС 20%

0.394

Обща цена

2.97

Обща цена

2.52

Обща цена

2.36

Източник: интернет страница на ВиК - Стара Загора

vik stara zagora info

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:
24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24