Информация за готовността на болниците в област Стара Загора за лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19

Със заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев са определени лечебни заведения за болнична помощ за активно лечение и съответните структури в тях, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 – неусложнени и нуждаещи се от интензивно лечение.

Със заповед на директора на Регионална здравна инспекция – Стара Загора д-р Станимир Станков се извърши проверка на място в лечебните заведения за готовността им за хоспитализация на пациенти, заразени с COVID-19. В комисията се включиха представители на РЗИ – Стара Загора, РЗОК – Стара Загора, лекари специалисти по анестезиология и интензивно лечение, включително и републикански консултант по специалността.

hospital bed

Констатира се, че в четири от болниците за активно лечение могат да бъдат осигурени допълнителни легла за лечение на пациенти в неусложнено състояние: Университетска болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора, МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ – Казанлък, МБАЛ „Тракия“ ЕООД – Стара Загора и МБАЛ Медицински комплекс „Свети Иван Рилски“ ЕООД – клон Стара Загора. Структурите отговарят на здравните и архитектурни изисквания, подсигурени са с необходимата медицинска апаратура и консумативи и са обезпечени с медицински персонал.

По отношение на лечебните заведения, определени за лечение на пациенти с COVID-19, нуждаещи се от интензивно лечение, в четири от болниците за активно лечение могат да бъдат осигурени допълнителни легла за интензивно лечение на пациенти с установен COVID-19: УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД – Стара Загора, МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ – Казанлък, МБАЛ „Тракия“ ЕООД – Стара Загора и МБАЛ Медицински комплекс „Свети Иван Рилски“ ЕООД – клон Стара Загора. Структурите отговарят на здравните и архитектурни изисквания, подсигурени са с необходимата медицинска апаратура и консумативи и са обезпечени с медицински персонал.

Останалите лечебни заведения в област Стара Загора, включени в заповедта на министъра на здравеопазването, не могат да покрият изискванията на Приложение № 3 и 4, поради липса на достатъчно медицински персонал и медицинска апаратура, уточнява директорът на РЗИ – Стара Загора д-р Станимир Станков.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема