Новите цени на водата в Стара Загора

Комисията на енергийно и водно регулиране прие решение, с което регулаторът променя цените на ВиК услугите в страната. Новите цени влизат в сила от 1 януари 2021 г. Вижте какви са нивите цени за водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора. 

sink 208143 640

Намаляват се цените на услугите на 16 ВиК дружества в България, за 7 дружества цените се повишават, като най-значително е оскъпяването на услегата по доставката на вода за София и Разград – с около 6%.

За Стара Загора цената на услугата за доставяне на питейна вода има минимална корекция (около 1 стотинка) – от 1,995 лева без ДДС за куб. метър до края на 2020 г., на 2,009 лева от 1 януари 2021 г.

Решението на Комисията на енергийно и водно регулиране определя следните цени (без ДДС) за водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора:

Цени на ВиК услуги

лева/куб.метър
без ДДС

Доставяне вода на потребителите

2,009

Отвеждане на отпадъчни води

0,125

Пречистване на отпадъчни води

 

Битови и приравнените към тях потребители

0,373

Промишлени и други стопански потребители

 
  • степен на замърсяване 1

0,417

  • степен на замърсяване 2

0,597

  • степен на замърсяване 3

0,922

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

0,573

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg