Радостин Танев: Поставяме началото на поредния проект в Чирпан

▶️ Радостин Танев: Поставяме началото на поредния проект в Чирпан

„Когато работим заедно, постигаме целите си. Тази година даваме началото на поредния проект в Чирпан, нещо което, за съжаление назад в годините беше пропуснато по време на предишното управление на Общината. Кметът Ивайло Крачолов и неговият екип ще продължават да получават подкрепата на народните представители от ГЕРБ – Стара Загора, за да развиваме региона.

Ако искаме да имаме силна и здрава държава, трябва да имаме силни и здрави региони“ – заяви народният представител от партия ГЕРБ – Стара Загора Радостин Танев на церемония по полагане на символична първа копка на проекта за закриване и рекултивация на Депото за неопасни битови отпадъци в Чирпан. Неговото изпълнение се финансира по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ и е на стойност близо 3 млн. лева. От тях 2,533 млн. лева са европейски средства, а останалите са национално съфинансиране. Главната цел на проекта е да се извърши техническо рекултивиране на старото депо, което не отговаря на условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

„Това е вторият голям проект в общината, след успешното изграждане на Пречиствателната станция за отпадъчни води, свързан с подобряването на околната среда. Благодаря на старозагорските народни представители от партия ГЕРБ и на областното ръководство на партията. Без тяхната помощ този проект нямаше да стартира“ – заяви кметът на Чирпан Ивайло Крачолов.

Символичната първа копка за рекултивация на депото беше извършена от кмета на Чирпан Ивайло Крачолов, областния управител на Стара Загора Гергана Микова и представител на фирмата, която ще изпълнява проекта.

Символична първа копка даде начало на проекта за закриване и рекултивация на Депото за неопасни битови отпадъци в Чирпан

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема