Изпълнението на Регионалната система за отпадъци на Стара Загора е по график

Дейностите по проекта "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците на регион Стара Загора" край село Ракитница се изпълняват по график. Приключили са изкопните работи и започва строителството на самото съоръжение. Процесът ще бъде ускорен през следващата седмица.

Това съобщи за www.infoz.bg зам.-кметът на Стара Загора Йордан Николов, който е и ръководител на проекта.

Изпълнението на Регионалната система за отпадъци на Стара Загора е по графикСрокът за изпълнение на обекта е до края на декември 2015 г. Паралелно с пускането в експлоатация на Регионалната система за управление на отпадъците, която ще обслужва общо 12 общини, ще бъде закрито градското сметище в местността Мандра баир.

Сепариращата инсталация в Индустриалната зона на Стара Загора работи много успешно и отпадъкът за депониране на сметището чувствително е намалял, което води до икономии на средства, каза още Йордан Николов. Сепарираща инсталация ще бъде изградена и на новостроящото се модерно съоръжение край село Ракитница.

Проектът е на стойност 52 млн. лева, финансиран по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013". Изпълнител на обекта е консорциум "Иринополис" - София.

С изграждането на системата ще се постигане високо ниво на опазване на околната среда в регион Стара Загора, в съответствие с националното и европейско законодателство в областта на управление на отпадъците. Чрез реализацията на проекта се цели намаляване на замърсяването на околната среда в общините от целевия регион Стара Загора. Ще се постигне увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното рециклиране, въвеждане на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците.

infoz autor Венета Асенова, Илко Груев | www.infoz.bg

На подобна тема