Сепарираща инсталация ще пести средства на Община Стара Загора

В Стара Загора работи модерна сепарираща инсталация. Общината е сред първите в страната, в които голяма част от отпадъците се оползотворяват, което води до намаляване на количеството за депониране и съответно - до спестяване на средства. Инсталацията отсортира минимум 30% отпадъци от общото количество за последващо оползотворяване, като целта е да се достигнат 50%.

Сепарираща инсталацияОстаналите след сепариране отпадъци се транспортират до общинското депо в местността „Мандра баир“. След завършването на Регионалния център за управление на отпадъците - Стара Загора в края на годината, те ще бъдат извозвани там. За депониране ще се заплащат над 80 лева за тон, а за сортиран отпадък в сепариращата инсталация - около 58 лева, съобщи кметът Живко Тодоров.

Около 100 тона битови отпадъци на ден се генерират в община Стара Загора. В инсталацията ще се преработват 52 000 тона 365 дни в годината и целта ни е колкото си може повече количество да бъде отсортирано, каза Стоян Гидиков - представител на „Консорциум Екологичен център – Стара Загора“.

Сепариращата инсталация е изградена от „Консорциум Екологичен център – Стара Загора“, който е инвестирал над 1,5 млн. лева. В новото дружество работят над 50 души.

В същото време от години в Стара Загора като нормална практика се приема това, че цигани се ровят в контейнерите за битови отпадъци и събират пластмасови бутилки. Обичайна гледка е деца на по 10 – 12 години да вадят отпадъци от боклуците. Циганите ги събират в приспособления на колела, сглобени от детски колички, които бутат по улиците на града към пунктове за изкупуване на пластмасовия отпадък. По този начин се препитават десетки семейства от ромското малцинство в Стара Загора, а нерегламентираното разделно събиране на отпадъците дава добра печалба и на изкупвачите.

„Тази дейност ще бъде прекратена“ - коментира зам.-кметът на Стара Загора Йордан Николов. Общината подготвя наредба, която ще забрани събирането на отпадъци директно от контейнерите с мотив, че това е опасно за здравето на хората и създава предпоставки за пътни произшествия, уточни Николов.

infoz autor  Илко Груев | www.infoz.bg

Ако намирате тази информация за полезна или интересна, ще сме благодарни ако я споделите с вашите приятели...