Previous Next

Доставено е технологичното оборудване за депото за отпадъци край Стара Загора

Технологичното мобилно оборудване и механизация по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“, е доставено, съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора. Проектът е финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Комисия, създадена със заповед на кмета на Стара Загора Живко Тодоров, започна приемането на 9 тежки машини, сред които компактор за депо, челен товарач, колесен багер, самозахранващ се мобилен шредер, многофункционални  товарачи, трактори и над 55 бр. допълнителни механизми.

Чрез реализацията на проекта се цели намаляване на замърсяването на околната среда в общините от целевия регион Стара Загора. Ще се постигне увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното рециклиране, въвеждане на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците в региона.

Бенефициент по проекта е община Стара Загора в партньорство с общините: Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Твърдица и Чирпан. Площадката, определена за изграждане на Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора, е разположена извън урбанизираната територия в землището на с. Ракитница.

Стойността на проекта е над 52 млн. лева, като европейското съфинансиране е 42 млн. лева, националното – 7,4 млн. лева, а собственото - 2,6 млн. лева.

На подобна тема