Ненужните мебели ще бъдат рециклирани безплатно на 16 и 17 септември

Ненужните мебели ще бъдат рециклирани безплатно на 16 и 17 септември

Стара Загора се включва в кампанията „Да изчистим България заедно 2017“ на 16 септември. Предвидените за почистване места на територията на общината са по избор на гражданите - междублокови пространства, детски площадки, спортни площадки.

Община Стара Загора е осигурила 10 000 полиетиленови чувала и 10 000 чифта ръкавици за еднократна употреба. От фирмата партньор „Ате пласт“ ООД са предоставени 20 000 полиетиленови чувала за събиране на отпадъци.

Асоциацията на еколозите в общините в България (АСЕКОБ) е предоставила 300 полиетиленови чувала и 300 чифта ръкавици за еднократна употреба, а организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки, която обслужва системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и рециклируеми материали на Община Стара Загора, „Екоколект“ АД, предоставя 300 цветни полиетиленови чувала (200 бр. жълти и 100 бр. зелени), за разделно събиране на отпадъци.

На 15 септември от 14:00 часа служителите на общинската администрация в Стара Загора също ще се включат в кампанията. Те ще почистват терени в парк „Митрополит Методий Кусев“ и парк „Загорка“.

На 16 и 17 септември достъпът до депото на „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, в землището на с. Ракитница, ще бъде свободен за всички транспортни средства, които ще извозват събраните по време на инициативата отпадъци, включително за частни транспортни средства.

Гражданите могат със собствен транспорт да извозват самостоятелно и да предават през този период за рециклиране едрогабаритни отпадъци от домакинствата – шкафове, гардероби, легла, вкл. матраци, дивани, фотьойли и др. в Регионалния център за управление на отпадъци – Ракитница.

На 16 и 17 септември операторът на депото Консорциум „РСУО Стара Загора“ ще приема за депониране, събраните от гражданите отпадъци безвъзмездно и ще ги третира при минимални такси за Община Стара Загора.

www.infoz.bg

На подобна тема