Международен младежки форум, посветен на екология, ще се проведе в Стара Загора

Международен младежки форум, посветен на екологията, ще се проведе в Стара Загора

Международна среща дискусия „Устойчивият и природосъобразен начин на живот„ ще се проведе в Стара Загора на 12 март 2018 г. от 10:00 часа в конферентна зала „Загора“ на хотел „Сити“.

Форумът е по проект „Бъди устойчив, не изхвърляй бъдещето си“ на сдружението с нестопанска цел „Академия на успеха“ в партньорство с Превантивно-информационния център по зависимости към Община Стара Загора. В него ще участват 31 младежи от 10 държави (Полша, Испания, Словакия, Кипър, Гърция, Италия, Чехия, Литва, Турция, България), които са в Стара Загора от 7 до 14 март 2018 г. за обучителен курс по програма „Еразъм +“.

Устойчивият и природосъобразен начин на живот, като основна тема на срещата, ще провокира останалите поканени участници - доброволци от Младежки доброволчески клуб „Дарители на надежда“, представители на други местни младежки организации, на Тракийски университет, Народно читалище „Родина-1860“, Център за подкрепа на личностното развитие към Община Стара Загора, Международен младежки център, СНЦ „Зелени Балкани“, Сдружение за съвременно изкуство и култура „Различният поглед“, да споделят добри практики и нови идеи, да представят актуални постижения в сферата на екологията, рециклирането, използването на екологични материали в работата, оползотворяването на отпадъчни материали за творчество, съзидание и за други приложения.

Срещата ще бъде модерирана от Йордан Гочев, бакалавър по специалността „Екология и опазване на околната среда“ на Тракийски университет и доброволец към клуб „Дарители на надежда“. Той, освен че ще представи екологични постижения, актуални за регион Стара Загора, с интерактивни методи ще подпомага търсенето на отговори от всички участници за младежки перспективи, за устойчивост, за бъдеще с премерен риск, съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема